fit20 loont op de korte én lange termijn

Krachttraining krijgt steeds meer wetenschappelijke aandacht. Op 19 mei jl. verscheen een onderzoek over het effect van krachttraining op het overlijdensrisico, door alle oorzaken (all-cause mortality), door hart- en vaatziekten en door kanker. Met andere woorden, verlaagt het doen van krachttraining je kans om te overlijden? Aan ‘alles’, en aan de meest voorkomende ziekten?

Er werden 10 verschillende onderzoeken op dit gebied naast elkaar gelegd om tot een zgn. meta-analyse te komen. Deze analyse leverde het overtuigendste bewijs tot nu toe dat het doen van krachttraining een verlaagd overlijdensrisico laat zien. Tot bijna 30%.

Ter vergelijking, een onderzoek naar het effect van vier keer per week een uur wandelen of fietsen op het overlijdensrisico (door alle oorzaken) liet een verlaagd risico zien van 11 tot 16%.

Het krachttraining onderzoek verscheen overigens in een wetenschappelijk tijdschrift over preventieve geneeskunde. Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen! Het loont dus absoluut om fit20 te doen. Voor de korte én de lange termijn. fit20 for life.